ACTIVITĂȚI

Principalele activități desfășurate în cadrul proiectului sunt:

 • Selectarea a 400 de studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ, profil economic;
 • Oferirea de servicii de consiliere și orientare profesională;
 • Furnizarea de servicii de orientare, consiliere pentru dezvoltarea abilităților de planificare a carierei și căutare a unui loc de muncă;
 • Stabilirea de parteneriate cu organizațiile ce oferă locuri de practică pentru studenți;
 • Elaborarea de materiale suport pentru stagiile de practică folosind know-how european și desfășurarea stagiilor de practică pentru studenți, pe profilul studiilor economice;
 • Vizită de studiu / excursie tematică în Italia pentru 24 de studenți ca suport pentru consiliere și orientare profesională

Rezultate

Principalele rezultate atinse:

 

 • STUDIU DE OPORTUNITATE INSERȚIE PE PIAȚA MUNCII 1
 • STUDIU DE OPORTUNITATE INSERȚIE PE PIAȚA MUNCII 2
 • STUDIU DE OPORTUNITATE INSERȚIE PE PIAȚA MUNCII 3
 • 478 de studenți selectați pentru a participa la activitatea de consiliere în carieră;
 • 420 de studenti consiliati si orientati in cariera
 • 150 de studenți sprijiniți în tranziţia de la şcoală la viaţa activă;
 • 10 parteneriate încheiate pentru schimb de experiență și bune practici – tranziția de la școală la viața activă;
 • Elaborarea raportului final/analizei generate de activitățile de consiliere și orientare profesională;
 • 24 de participanți la stagiile de practică au participat și la vizita de studiu în afara țării care a oferit studenților oportunități de a-și consolida cunoștințele în domeniul de studiu.
 • Un schimb de experienta si diseminare de bune practici cu durata de 6 zile, la care au participat 8 persoane;