SOLICITANT: ASOCIAȚIA PARTNET – PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ

partnet[1]

Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă este o organizație non-guvernamentală înființată în București, înființată în anul 2006 și aremisiunea de a contribui la dezvoltarea durabilă pe plan economic, social și cultural, la nivel local, regional şi naţional, în mediul urban şi rural.

Asociația este autorizată ca operator de date cu caracter personal, ca furnizor de servicii de informare, consiliere și mediere pe piața muncii, ca furnizor de formare profesională ANC și deține certificarea sistemului de management al calității ISO 9001/2008 și certificarea sistemelor de management de mediu ISO 14001.

Asociația PartNET, prin experiența dobândită, dezvoltă următoarele servicii:

 • Dezvoltarea și implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene și internaționale;
 • Furnizarea de servicii de informare, consiliere și mediere a muncii pe piața internă, acreditate de AMOFM București;
 • Furnizarea de servicii de formare profesională, acreditate ANC;
 • Dezvoltarea de instrumente inovative în diferite sectoare;
 • Elaborarea de strategii, programe internaționale, cercetări, studii de piaţă, documentaţii pentru proiecte, întocmirea propunerilor de proiecte, marketing internaţional, etc.;

Asociația PartNET reprezintă România la Bruxelles, în cadrul ESF Network Career & Age. Organizația are calitatea de membru în Comitetul Consultativ Tematic de Ocupare, Incluziune Socială și Servicii Sociale, organizat în cadrul MMFPSPV, precum și în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD).

PartNET este reprezentantul Europei de Est în cadrul Asociației DEVNET International, care se bucură de Statut Consultativ (Categoria 1) din partea Consiliului Economic și Social al Națiunilor Unite (ECOSOC) – www.devnetinternational.org/devnetworldwide.

Asociația este partener al WINNER – Women Into the New Network for Entrepreneurial Reinforcement.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați:

 Adresa: Bd. Unirii, nr. 76, bl. J3A, mezanin, sector 3, Bucureşti, cod poştal 030837
 Telefon: 031.425.64.26
 Fax: 031.425.64.2526
 E-mail: office@partnet.ro
Website: www.partnet.ro

 

PARTENER1: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

ase[1]

Academia de Studii Economice din Bucuresti este o institutie înfiintata în baza legii promulgate prin Decretul Regal nr. 2.978 din aprilie 1913, publicat în Monitorul Oficial al României din 13 aprilie 1913, sub denumirea de “Academia de Înalte Studii Comerciale si Industriale”.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI – denumirea actualǎ datând din anul 1967 – a pregatit zeci de generații de economiști, contribuind la afirmarea și dezvoltarea învǎțǎmântului, științei și culturii economice din țara noastrǎ.

Academia de Studii Economice din București este atașata tradiției gândirii libere, libertǎții academice, recunoașterii drepturilor și libertǎților fundamentale ale omului și principiului supremației legii.

Academia de Studii Economice din București se identificǎ prin:

 • Denumire: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
 • Sediu: Piata Romana nr. 6, sect.1, cod postal 010374, București, România
 • Abreviere: ASE, A.S.E.
 • Ziua instituției: se sarbǎtorește, anual, la 6 aprilie, prin manifestǎri știintifice, culturale și sportive. La împlinirea unor cifre rotunde (zeci de ani) se organizeazǎ manifestǎri omagiale
 • Site-ul oficial al Academiei de Studii Economice din București este www.ase.ro

Academia de Studii Economice din Bucureşti vizează, în primul rând, asigurarea premiselor pentru tranziţia studentilor spre nivele superioare de educaţie sau piaţa muncii, prin acces la informaţie şi activităţi de pregatire practicǎ precum și consiliere şi orientare în carierǎ. Solicitantul proiectului este una din cele mai importante universitǎți de învǎțǎmȃnt superior economic din Romȃnia, înființatǎ în anul 1913. Cu un numǎr de 23621 de studenți, din care 14652 sunt la licențǎ, 8227 la programele masterale, 742 la doctorat, 1773 la școli academice și la cursuri postuniversitare și 1379 de cadre didactice și personal tehnico-administrativ, oferta sa educationalǎ este aproape de beneficiarii sǎi prin intermediul celor opt centre teritoriale plasate în diverse zone din țarǎ. Adaptarea ofertei educaționale cerințelor pieței serviciilor universitare, a condus la un sistem de educație bazat pe trei niveluri: licențǎ, master și doctorat. Organizația deruleazǎ programe de studii universitare, acreditate ARACIS, pentru un numǎr de peste 9 domenii de licențǎ și 71 de specializǎri de masterat, 10 domenii de doctorat, fiind evaluatǎ ca avȃnd grad ridicat de încredere.

Adresă: Piata Romana nr. 6, sect.1, cod postal 010374, București, România
Telefon:: +4 021 319.19.00 / 202.340.187
Tel/Fax:+4 021 319.19.96
Website: www.ase.ro

 

PARTENER 2: UNIVERSUS-CSEI – CONSORZIO UNIVERSITARIO PER LA FORMAZIONE E L’INNOVAZIONE (CONSORŢIUL UNIVERSITAR PENTRU FORMARE PROFESIONALA SI INOVARE)

csei[1]

Profilul

Universus este un Consorţiu Universitar pentru Formare si Inovare. Membrii sunt Università degli Studi di Bari, Politecnico di Bari, Università degli Studi del Salento si Banca Popolare di Bari.

Infiintat in 1975 cu misiunea de a combina si dezvolta relatia dintre domeniul tehnic si cel managerial, Universus promoveaza „placerea de a invata” pe parcursul intregii vieti, eliberand creativitatea, imbratisand talentul fiecaruia, dezvoltand pasiunea si sentimentul de responsabilitate pentru binele comun, stimuland proiecte individule si colective.

Universus prezidează in interiorul teritoriului din Puglia cu scoli de formare in Bari si Lecce. Cele 2 centre dezvolta programe de formare pentru tineri absolventi, lideri ai companiilor si autoritati locale.

Universus este orientat pentru a raspunde cerintelor si nevoilor de inovare si profesionalism ale fiecarui client (clienti publici/privati, beneficiari ai activitatilor), implementand proiecte personalizate.

Activitati

Universus CSEI isi desfasoara activitatea in 3 domenii de interes:
1. Formare

Formarea acopera urmatoarele arii:

 • instruire avansată și de specializare pentru tinerii absolvenți;
 • educație permanentă pentru “dezvoltarea de manageri de companii și a operatorilor administrației publice;
 • formare “tehnica” continua pentru profesioniști, cum ar fi ingineri, arhitecti, geologi, agronomi, topografi, experți industriale, etc.

2. Orientare in munca

Universus gestioneaza Career Network Center, un serviciu online care ofera asistenta la angajare.
3. Servicii de inovare

 • proiectarea si managementul unor proiecte experimentale complexe
 • studii si cercetari in industrie cu accent pe energie, mediu, inovare tehnologica
 • campanii de informare si constientizare adresate cetatenilor si scolilor tehnice
 • ofera mentorat organizatiilor in implementarea planurilor si in imbunatatirea proceselor

Universus promoveaza de asemenea realizarea de seminarii, conferinte si intalniri pentru diseminarea de informatii din domeniile tehnic si management in randul tinerilor si profesionistilor.

Adresă: Viale Japigia, 182/188 – 70126 Bari, Italia
Telefon: +39 080 5504922
Fax: + 39 080 5504921
Web: www.universus.it