ACTIVITĂȚI

ACTIVITĂȚI

Principalele activități desfășurate în cadrul proiectului sunt:

  • Selectarea a 400 de studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ, profil economic;
  • Oferirea de servicii de consiliere și orientare profesională;
  • Furnizarea de servicii de orientare, consiliere pentru dezvoltarea abilităților de planificare a carierei și căutare a unui loc de muncă;
  • Stabilirea de parteneriate cu organizațiile ce oferă locuri de practică pentru studenți;
  • Elaborarea de materiale suport pentru stagiile de practică folosind know-how european și desfășurarea stagiilor de practică pentru studenți, pe profilul studiilor economice;
  • Vizită de studiu / excursie tematică în Italia pentru 24 de studenți ca suport pentru consiliere și orientare profesională