Indicatori

Indicatori

Indicatorii prevăzuți în cererea de finanțare sunt:

  • 150 sudenti sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă
  • 400 beneficiari ai serviciilor de consiliere în carieră
  • 4 studii, analize, rapoarte, strategii – tranziţia de la şcoală la viaţa activă
  • 10 parteneriate încheiate pentru schimb de experienţă şi bune practice
  • o pondere de 50% a studentilor sprijiniti în tranziţia de la şcoală la viaţa activă care au obţinut un loc de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare
  • o pondere de 75% a studentilor care au beneficiat de consiliere/orientare şi au continuat studiile
  • 1 partener transnaţional implicat în proiect