Conferința de lansare – 30 mai 2014, ora 10:30, locaţie: Academia de Studii Economice Bucuresti, clădirea din Calea Dorobanți, nr. 15-17, sala 2013

Evenimentul s-a adresat membrilor parteneriatului din România, beneficiarilor direcți, studenților, mediului academic și formării profesionale, colaboratorilor, actorilor economici și sociali, cât și reprezentanților serviciilor publice de ocupare, ai autorităților publice, ai mass-media, societății civile.

În cadrul Conferinței de lansare a proiectului s-au prezentat activitățile proiectului, parteneriatul, rezultatele prevăzute a fi atinse prin proiect și au fost evidențiate beneficiile grupului țintă format din 400 de studenți din domeniul economic.

La Conferința de lansare au participat atât studenți din domeniul economic, cât și reprezentanti ai mediului economic si social, atat public, cat si privat, precum si reprezentanti ai mass-mediei si membrii echipei de implementare.