PARTENER1: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

ase[1]

Academia de Studii Economice din Bucuresti este o institutie înfiintata în baza legii promulgate prin Decretul Regal nr. 2.978 din aprilie 1913, publicat în Monitorul Oficial al României din 13 aprilie 1913, sub denumirea de “Academia de Înalte Studii Comerciale si Industriale”.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI – denumirea actualǎ datând din anul 1967 – a pregatit zeci de generații de economiști, contribuind la afirmarea și dezvoltarea învǎțǎmântului, științei și culturii economice din țara noastrǎ.

Academia de Studii Economice din București este atașata tradiției gândirii libere, libertǎții academice, recunoașterii drepturilor și libertǎților fundamentale ale omului și principiului supremației legii.

Academia de Studii Economice din București se identificǎ prin:

  • Denumire: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
  • Sediu: Piata Romana nr. 6, sect.1, cod postal 010374, București, România
  • Abreviere: ASE, A.S.E.
  • Ziua instituției: se sarbǎtorește, anual, la 6 aprilie, prin manifestǎri știintifice, culturale și sportive. La împlinirea unor cifre rotunde (zeci de ani) se organizeazǎ manifestǎri omagiale
  • Site-ul oficial al Academiei de Studii Economice din București este www.ase.ro

Academia de Studii Economice din Bucureşti vizează, în primul rând, asigurarea premiselor pentru tranziţia studentilor spre nivele superioare de educaţie sau piaţa muncii, prin acces la informaţie şi activităţi de pregatire practicǎ precum și consiliere şi orientare în carierǎ. Solicitantul proiectului este una din cele mai importante universitǎți de învǎțǎmȃnt superior economic din Romȃnia, înființatǎ în anul 1913. Cu un numǎr de 23621 de studenți, din care 14652 sunt la licențǎ, 8227 la programele masterale, 742 la doctorat, 1773 la școli academice și la cursuri postuniversitare și 1379 de cadre didactice și personal tehnico-administrativ, oferta sa educationalǎ este aproape de beneficiarii sǎi prin intermediul celor opt centre teritoriale plasate în diverse zone din țarǎ. Adaptarea ofertei educaționale cerințelor pieței serviciilor universitare, a condus la un sistem de educație bazat pe trei niveluri: licențǎ, master și doctorat. Organizația deruleazǎ programe de studii universitare, acreditate ARACIS, pentru un numǎr de peste 9 domenii de licențǎ și 71 de specializǎri de masterat, 10 domenii de doctorat, fiind evaluatǎ ca avȃnd grad ridicat de încredere.

Adresă: Piata Romana nr. 6, sect.1, cod postal 010374, București, România
Telefon:: +4 021 319.19.00 / 202.340.187
Tel/Fax:+4 021 319.19.96
Website: www.ase.ro