SOLICITANT: ASOCIAȚIA PARTNET – PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ

partnet[1]

Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă este o organizație non-guvernamentală înființată în București, înființată în anul 2006 și aremisiunea de a contribui la dezvoltarea durabilă pe plan economic, social și cultural, la nivel local, regional şi naţional, în mediul urban şi rural.

Asociația este autorizată ca operator de date cu caracter personal, ca furnizor de servicii de informare, consiliere și mediere pe piața muncii, ca furnizor de formare profesională ANC și deține certificarea sistemului de management al calității ISO 9001/2008 și certificarea sistemelor de management de mediu ISO 14001.

Asociația PartNET, prin experiența dobândită, dezvoltă următoarele servicii:

  • Dezvoltarea și implementarea de proiecte finanțate din fonduri europene și internaționale;
  • Furnizarea de servicii de informare, consiliere și mediere a muncii pe piața internă, acreditate de AMOFM București;
  • Furnizarea de servicii de formare profesională, acreditate ANC;
  • Dezvoltarea de instrumente inovative în diferite sectoare;
  • Elaborarea de strategii, programe internaționale, cercetări, studii de piaţă, documentaţii pentru proiecte, întocmirea propunerilor de proiecte, marketing internaţional, etc.;

Asociația PartNET reprezintă România la Bruxelles, în cadrul ESF Network Career & Age. Organizația are calitatea de membru în Comitetul Consultativ Tematic de Ocupare, Incluziune Socială și Servicii Sociale, organizat în cadrul MMFPSPV, precum și în cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD).

PartNET este reprezentantul Europei de Est în cadrul Asociației DEVNET International, care se bucură de Statut Consultativ (Categoria 1) din partea Consiliului Economic și Social al Națiunilor Unite (ECOSOC) – www.devnetinternational.org/devnetworldwide.

Asociația este partener al WINNER – Women Into the New Network for Entrepreneurial Reinforcement.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați:

 Adresa: Bd. Unirii, nr. 76, bl. J3A, mezanin, sector 3, Bucureşti, cod poştal 030837
 Telefon: 031.425.64.26
 Fax: 031.425.64.2526
 E-mail: office@partnet.ro
Website: www.partnet.ro